Wyszukiwanie na listach sankcyjnych AML

Cena : 199.00 PLN

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML przeznaczone jest
dla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018
roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą
AML.


W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania statusu
politycznego danej osoby (Listy PEP) oraz narzędzia do monitoringu
firm po numerach NIP oraz obsługę Białej Listy VAT

Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666
913

Podana cena dotyczy dostępu do usługi przez okres 1 miesiąca
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.